Násobenie a delenie desatinných čísel

RNDr. Dana Macková

Vyplň všetky medzery, potom stlač "Nahraj odpoveď" na overenie tvojich odpovedí. Tlačidlo "Rada" použi, ak potrebuješ pomoc. Zobrazí sa stále jedno písmeno správnej odpovede.
8 . 0,5 = 1,2 . 0,3 = 0,14 . 0,2 = 7,9 . 0,1 =
1 : 5 = 3,6 : 0,6 = 0,81 : 0,09 = 4,8 : 2 =