Násobenie a delenie desatinných čísel

RNDr. Dana Macková

Chyť správny výsledok a priraď ho k príkladu napravo.